Detta inflytande tog sig olika uttryck, enligt inlägget. Delegationer från vissa länder framförde budskap som överensstämmer med tobaksindustrins intressen. Uttalanden från till exempel några filippinska delegater var så uppenbart branschvänliga – som att berömma industrin för att en utvecklar nya produkter – att landets hälsodepartement tog avstånd från delegaternas kommentarer.

Andra delegationer, inklusive de från Dominikanska republiken, Guatemala, Nicaragua och Zimbabwe, agerade som om industrin var en intressent i diskussionerna, vilket är i strid med tobakskonventionens artikel 5.3, som förbjuder industrins påverkan på folkhälsopolitiken.

Vid sidan av själva partkonferensen var grupper kopplade till tobaksindustrin aktiva, till exempel på sociala medier där de kritiserade WHO:s och COP:s beslut.

Läs vidare