I artikeln går de igenom tobaksindustrins negativa påverkan på klimat och miljö och avslöjar vilka strategier tobaksindustrin har för att dölja detta. Anti-nedskräpningskampanjer och andra initiativ distraherar allmänheten. Partnerskap med miljöinstitut och miljöministerier om återplantering av skog och andra skogsvårdsprojekt döljer hur odling av tobaksgrödor leder till avskogning och ökenspridning i länder som Brasilien och Tanzania.

Att cigarettfilter innehåller plast och att cigarettfimpar är det mesta skräpet som finns på gator och torg är ganska väl känt. Mindre känt är vilka föroreningar som de nya tobaks- och nikotinprodukterna orsakar. Bland annat innehåller e-cigaretter litiumjonbatterier som ofta hamnar i det kommunala avfallssystemet när konsumenter felaktigt slänger dessa produkter i hushållssoporna, eftersom de är för engångsbruk.

Läs också den nya rapporten från nätverket STOP och WHO: Talking Trash: Behind the Tobacco Industry’s ”Green” Public Relations.

Läs vidare