År för år minskar rökningen i Sverige, men fortfarande använder över en miljon svenskar tobak dagligen. 12 % av kvinnorna och 10 % av männen röker varje dag, enligt Nationella folkhälsoenkätens siffror från 2011. 3 % av kvinnorna och 18 % av männen snusar dagligen.

Dessutom röker 9 % av kvinnorna och 13 % av männen då och då, liksom att 4 % av kvinnorna och 6 % av männen snusar då och då.

Enligt en opinionsstudie som läkemedelsföretaget Pfizer låtit Novus göra, funderar 300 000 svenskar på att sluta röka nu till nyår.

För dig som vill ha mer information om fördelarna med tobaksstopp och hur man kan göra för att bli av med sitt tobaksberoende finns Psykologer mot tobaks specialsajt. Där finns även information för dig som arbetar med tobaksavvänjning i ditt yrke.

Sluta-röka-linjen är en nationell tobaksavvänjningslinje som erbjuder professionell hjälp för dig som vill bli tobaksfri.

Läs vidare