– Vi tror att många kan dra viktiga lärdomar av John Dallis berättelse, det är en berättelse med många intressanta bottnar, säger Ewy Thörnqvist, generalsekreterare i Tobaksfakta, oberoende tankesmedja.

Det är ingen slump att Tobaksfakta bjuder in John Dalli just till Almedalen.

– Almedalsveckan är Sveriges största mötesplats där politiker träffar företag och frivilligorganisationer som vill föra fram sina frågor. Vilket forum skulle kunna passa bättre för att diskutera lobbyismens fram- och baksidor, säger Ewy Thörnqvist.

– Vi är övertygade om att seminariet med John Dalli kommer att vara intressant på många sätt. Hans berättelse kan ge oss inblickar inte bara i arbetet med det viktiga tobaksproduktdirektivet utan också i lobbyismens omfattning och effekter i Europasamarbetet.

Tobaksfakta har länge följt och rapporterat om den fleråriga processen för att få fram ett förslag till nytt tobaksproduktdirektiv i EU. Under arbetet med förslaget har EU-kommissionen och dess dåvarande hälsokommissionär John Dalli utsatts för intensiv lobbying. Folkhälsoföreträdare har kämpat för ett direktiv med bland annat strängare begränsningar av tobaksindustrins marknadsföring, till exempel på förpackningarna. Tobaksindustrin har å sin sida lagt stora resurser på att motarbeta sådana förändringar. Det svenska snusföretaget Swedish Match och den svenska regeringen har gjort stora ansträngningar att få EU att i direktivet häva exportförbudet för snus.

I höstas kom påståenden om att John Dalli känt till en bekants försök att få mutor från Swedish Match. Påståendena ledde till att han tvingades avgå. I måndags meddelade Maltas polis att den inte funnit några bevis mot John Dalli och att det inte finns någon grund för att åtala honom.

Almedalsseminariet med John Dalli som gäst arrangeras tisdagen 2 juli kl 10-11.30 på Strand Hotel i Visby. Han kommer att reflektera över sina erfarenheter i ett intervjusamtal med frilansjournalisten Annika Dopping, känd bland annat för sina lyhörda intervjuer med makthavare. Medverkar i seminariet gör även Carl Schlyter, EU-parlamentariker för Miljöpartiet och en av dem som arbetar hårdast för ett nytt, starkt tobaksproduktdirektiv.

Här hittar du det vi skrivit om processen kring tobaksproduktdirektivet och affären kring John Dallis avgång.

Läs vidare