I rapporten konstaterar de också att tobaksindustrin hela tiden gör sitt yttersta för att undergräva ansträngningarna att hejda tobaksdöden.

The Tobacco Atlas är en rapport som på ett utförligt sätt beskriver tobaksläget i världen i siffror. I den nya upplagan konstateras att om nuvarande trender håller i sig, kommer en miljard människor att dö av tobaksbruk under detta århundrade. Var sjätte sekund kommer någon att dö av tobak.

De senaste tio åren har tobak dödat 50 miljoner människor. Tobak orsakar över 15 procent av alla dödsfall bland män och sju procent av kvinnors dödsfall.

I jättelandet Kina, där rökningen ligger på en mycket hög nivå, orsakar tobaken 1,2 miljoner dödsfall om året. Den siffran förväntas stiga till 3,5 miljoner fram till 2030.

Detta är en del i en utveckling där rökningen nu går nedåt i mer utvecklade länder, men ökar snabbt i fattigare delar av världen.

Via denna länk hittar du rapporten och annat intressant material.

Läs vidare