Förändrade levnadsvanor har stor potential att minska antalet cancerfall. För att öka medvetenheten om det har sjuksköterskor, läkare och patienter för första gången gjort gemensam sak. Tillsammans har de startat Kampanjen PrEvCan (Cancer Prevention Across Europe) som leds av European Oncology Nursing Society och är baserad på den Europiska kodexen mot cancer. Under det år som kampanjen pågår ska de 12 olika rekommendationerna från kodexen spridas, med fokus på en rekommendation per månad.

Målgrupp för kampanjen är allmänheten, med fokus på ”utsatta grupper”, men även hälso-och sjukvårdspersonal, patienter och beslutsfattare. Kampanjmaterial finns på svenska, och ytterligare drygt 20 språk.

Under oktober månad är det fokus på rökning, och i november lyfts passiv rökning. Här finns material att använda kopplat till tobak.

Tobaksfakta stödjer kampanjen, bland annat som undertecknare av en debattartikel i Dagens Medicin. I artikeln uppmanar en rad organisationer riksdagspolitiker att agera för att stötta unga att förbli tobaksfria. Här kan du läsa debattartikeln.

Blogginlägg om rekommendation 1: Börja inte röka

Fakta PrEvCan

Kampanjen startade i oktober. Sammanlagt står drygt ett 50 nationella och internationella organisationer bakom kampanjen. Flera universitet, sjukhus och massor av ideella föreningar från 22 länder deltar i spridningen av kampanjmaterialet.

Från Sverige är RCC är med och även den nationella arbetsgruppen för cancerprevention, föreningen Sjuksköterskor i cancervård samt några av regionerna.

Mer om kampanjen

Läs vidare