Rättstvisten mellan den amerikanska regeringen och tobaksbolagen Altria, RJ Reynolds, Lorillard, och Philip Morris har pågått sedan 1999. År 2006 utfärdade distriktsdomare Gladys Kessler i Washington en dom som slog fast att bolagen överträtt bedrägerilagarna genom att konspirera för att dölja riskerna med cigaretter. Sex år senare beslutade domare Kesslers domstol om tillrättaläggande uttalanden som bolagen ska tvingas publicera. Syftet var att hindra bolagen från att lura den amerikanska allmänheten i framtiden. Ett av de uttalanden som domstolen vill tvinga tobaksindustrin att gå ut med säger att tobaksbolag avsiktligt utformat cigaretter så att de ska bli mer beroendeskapande. Flera andra av texterna handlar om de skador tobaken för med sig.

Domstolsbeslutet innehåller fem kategorier av informationstexter som tobaksbolagen ska publicera. Alla börjar med en introduktion som förklarar att ”en federal domstol har slagit fast att åtalade tobaksbolag medvetet lurade den amerikanska allmänheten”, ”här är sanningen”. Det är framför allt denna introduktion som bolagen protesterar mot när de nu överklagar domstolsbeslutet hos US Court of Appeals i District of Columbia. Bolagen menar att en domstol enligt grundlagarna inte kan tvinga dem att göra sådana nedsättande uttalanden om sig själva.

Det amerikanska justitiedepartementet hävdar däremot att domen är korrekt, liksom de tillrättaläggande uttalandena.

Tobaksbolagens överklaganden kommer att behandlas av överklagandedomstolen i slutet av februari.

Läs vidare