Åldern för menopaus brukar ofta definieras som den ålder då det gått tolv månader sedan kvinnan hade sin sista menstruation. Många studier har visat på samband mellan rökning och tidig menopaus, men andra studier har tytt på motsatsen och bevisläget har varit oklart. I den nu aktuella studien ville forskarna därför väga samman data från ett stort antal studier och kunna dra en säkrare slutsats.

Forskarna fann 11 studier i ämnet. De omfattade sammanlagt cirka 6000 kvinnor i USA, Polen, Turkiet och Iran. Rökfria kvinnor nådde menopaus mellan 46 och 51 års ålder. I nio av de 11 studierna nådde rökande kvinnor menopaus tidigare, i genomsnitt vid mellan 43 och 50 års ålder.

Studien har publicerats i tidskriften Menopause. I artikeln framhåller forskarna att deras resultat är ännu ett skäl för kvinnor att låta bli att röka. Tidig menopaus är nämligen kopplad till en ökad risk för ett flertal sjukdomar, bl a benskörhet, hjärt-kärlsjukdom och diabetes.

Länk till tidskriftens sammanfattning av studien

Läs vidare