Det här är ett välkänt fenomen som också har konstaterats i vetenskapliga studier – rökning är inte bara livsfarligt utan får huden att åldras i förtid. Men vad beror egentligen det förtida åldrandet av huden på? Det ville forskare i Kina ta reda på.

Forskarna vid Department of Skin and Cosmetic Research, Shanghai Skin Disease Hospital, Shanghai, engagerade 25 frivilliga i en studie, som nyligen publicerades elektroniskt på den vetenskapliga tidskriften Skin Research and Technology´s internetsajt.

Syrehalten och temperaturen i ansiktshuden mättes före och efter 30 minuters rökning. Resultatet visade att rökning får syrehalten i ansiktshuden att sjunka samtidigt som temperaturen ökar. Forskarnas slutsats är att det kan vara dessa upprepade förändringar av temperatur och syrehalt som skyndar på hudens åldrande.

Länk till tidskriftens sammanfattning av studien.

Läs vidare