The Tobacco Control Scale är en mätskala som användes första gången i en undersökning 2006. Med hjälp av den poängsätter författarna varje lands genomförande av sex punkter:

  • Stigande tobakspriser med hjälp av ökande skatter
  • Förbud mot rökning på arbetsplatser och allmänna platser
  • Bra information om tobak i form av bland annat utbildning, kampanjer, massmediebevakning och forskningsinformation
  • Totalförbud mot marknadsföring av tobak
  • Stora hälsovarningar på tobaksförpackningar
  • Tillgång till stöd och behandling för den som vill sluta med tobak

Rankingen är alltså resultatet av en systematisk övervakning och mätning av det nationella arbetet med tobaksfrågor i Europa. Sammanlagd maxpoäng är 100. Liksom vid förra mätningen, 2013, toppas listan av Storbritannien som får ihop 81 poäng och har höga delpoäng på samtliga områden. Ytterligare fem länder har över 60 poäng.

I nästa grupp placerar författarna tio länder som klarar sig ”tämligen bra” (”reasonably well”). Dit hör Sverige med sina 53 poäng och en niondeplats. Sverige har klättrat två steg uppåt från 11:e plats sedan 2013.

19 länder har under 50 poäng och måste, framhåller författarna, göra betydligt mer för att förebygga tobaksbruk

När det gäller finansieringen av tobaksförebyggande arbete lever inget land upp till Världsbankens krav på att satsa 2 euro per invånare och år. Endast Island kommer i närheten.

Läs vidare