Australien är det första land i världen som infört standardiserade tobaksförpackningar. Lagen trädde i kraft i december 2012. Nya Zeeland, Irland och England överväger för närvarande att följa Australiens exempel.

Tobaksindustrin brukar hävda att införande av standardiserade förpackningar kan göra att kunderna slutar handla sin tobak i småbutiker, att det blir fler lågpriscigaretter från Asien på marknaden och att smugglingen får en skjuts. Australiska forskare ville undersöka substansen i dessa påståenden. De genomförde därför en studie där närmare 2 000 vuxna rökare i delstaten Victoria telefonintervjuades vid tre tillfällen; ett år före införandet av standardiserade förpackningar, under införandet och ett år efteråt. Svaren visade inte på några förändringar över tid när det gäller var deltagarna köpte sina cigaretter. Andelen som handlade i småbutiker var 9 % år 2011 och 11 % år 2013. Omkring två tredjedelar köpte vid samtliga tre intervjutillfällen sin tobak i stora livsmedelsaffärer.

Även användningen av billiga cigaretter från Asien var stabil och låg kring en procent av rökarna. Inte heller användningen av olagligt införda cigaretter ökade utan låg hela tiden på ett par procent.

Forskarna kommenterar att det är viktigt att fortsätta att studera eventuella förändringar på grund av de standardiserade förpackningarna, men att den aktuella studien tyder på att lagändringen hittills inte gett några oönskade effekter.

Länk till BMJ-artikeln

Läs vidare