–Om byte till e-cigaretter vore ett bra sätt att sluta röka borde de som bytte till e-cigaretter ha mycket lägre återfallsfrekvens. Vi hittade inga bevis på detta. Våra resultat tyder på att individer som slutade röka och bytte till e-cigaretter eller andra tobaksvaror faktiskt ökade risken för att återfalla till rökning under följande år med 8,5 procentenheter jämfört med dem som helt slutade använda tobaksvaror, säger forskningsledaren John Pierce på universitetets nyhetssida.

Läs vidare