Den digitala konferensen Leadership Summit on Tobacco Controll, som arrangerades 18 oktober, hade samlat några av världens mest prominenta personer när det gäller tobakskontroll.I ett seminarium diskuterades hur man ska lyckas med tobacco endgame, i en förändrad värld (Making the tobacco endgame real: Challenges and opportunities in a changed environment).

Flera av paneldeltagarna hade framgångshistorier att dela med sig av, exempelvis doktor Eduardo Bianco, Uruguay. Han kunde berätta om en positiv utveckling för Latinamerika och inte minst för Uruguay som för cirka tio år sedan lyckades minska andelen vuxna rökare från 30 till 10 procent. Men i sina slutord i seminariet ville han ändå betona behovet av nytänkande.

– Jag är ett stort fotbollsfan så låt mig jämföra med det. I 20 år har jag hört att tobaksindustrin ligger långt före. Vi som jobbar med tobakskontroll, vi försvarar våra policys, jobbar för att inte få bakslag och går lite framåt. Men det räcker inte. Vi  måste leda anfallet.

Eduardo Bianco menade att de framgångar som har varit i Latin Amerika inte hade uppnåtts utan samarbete och internationellt stöd.

– Nu måste vi  gå mot ett mål. Det kan vara olika för olika regioner, men vi behöver mobilisera vår rörelse, sade  dr. Eduardo Bianco.

Tobaksindustrin äger agendan
Professor Anna Gilmore från universitet i Bath, Storbritannien, höll med. Gilmore leder den framgångsrika forskningsgruppen som bland annat varit med och avslöjat British American Tobaccos smutsiga metoder i Afrika, som Tobaksfakta skrivit om tidigare. Men avslöjanden räcker inte. Hela rörelsen för tobakskontroll måste förändras, menar Anna Gilmore.

– Om vi inte gör någonting mer radikalt så blir det  tobaksindustrin som definierar endgame. Vi kommer inte att äga agendan.

Cynthia Callard, som arbetat i 25 år för Physicians for a Smoke-Free Canada, var inne på samma spår.

– Vi har en identitet som en tobakskontrollfaktor. Det är nästan som om vi inte har självförtroende att tro att vi kan få bort tobaksanvändningen. Företag  som Philip Morris leder vägen för en transformation på deras villkor. Vi har ännu inte presenterat ett transformativt alternativ, sade Cynthia Callard.

När hon först fick förfrågan om att delta på seminariet hade hon ställt in sig på att berätta en riktig framgångshistoria. Hälften av alla stämningar i världen mot tobaksbolag har skett i Kanada. Tre bolag har dömts att betala tiotals miljarder kronor till 100 000 invånare i Quebec som drabbats av cancer och andra allvarliga tillstånd som kopplas till att bolagen inte talat sanning om vilken skada deras tobaksprodukter orsakar.  Detta är ändå småsummor jämfört med vad som kan komma. Sjukdomsdrabbade rökare i tio kanadensiska provinser har stämt bolagen på sammanlagt 500 miljarder dollar. Men pengar till offren i Quebec har ännu inte betalats ut och advokaterna som företräder offren i de tio provinserna har ännu inte hörts i domstol.

– Tobaksbolagen har hamnat i en sårbar situation både vad gäller ekonomi och juridik, men på 30 månader har ändå ingenting hänt, sade Cynthia Callard.

Cyntia Callard hade tänkt sig att via stämningarna mot tobaksbolagen skulle man uppnå tobacco endgame. Men den långa väntan har gjort henne fundersam.

– Jag tror att vi  måste inse att bara att vinna fall mot tobaksbolag inte räcker, om det inte finns någon rörelse mot förändringar.

Få bort utbudet
Hon vill öppna upp för att vända på invanda föreställningar. Ett exempel är uppfattningen att det är bättre att minska efterfrågan på tobaksprodukter, istället för att få bort utbudet.

– Vårt fokus  på efterfrågan står i skarp kontrast till hur andra problematiska produkter hanteras.

Hon tycker att det är tankeväckande att jämföra elektroniska cigaretter och elektroniska bilar. Produkterna kom ut på marknaden ungefär samtidigt.  Inget land i världen har sagt att de ska sluta sälja vanliga cigaretter medan mer än 20 länder har sagt att de ska ta bort bilar med förbränningsmotor.

Cynthia Callard frågar sig också om det skulle vara bättre att driva tobaksfrågor ur ett folkhälsoperspektiv, istället för en förbudsmodell.

– Det finns andra förhållningssätt. Australiens nya modell för förskrivning av e-cigaretter är en innovation när det gäller policy, sade Cyntia Callard.

Finnas på nya arenor
Dr Catherine Egbe, folkhälsospecialist verksam i Sydafrika, hade ett annat perspektiv när det gäller hälso- och sjukvård.

– I Afrika finns en oro för att en ökad tobaksanvändning ska leda till att många blir sjuka och att det slå mot sjukvården, som redan är bristfällig, sade Catherine Egbe.

I ett forskningsprojekt som hon är ansvarig för har människor i Sydafrika som arbetar med tobakskontroll intervjuats, volontärer så väl som regeringsmedarbetare. Det som bland annat kom fram var behovet av inhemsk forskning så att man kan presentera lokala data. Det behövs för att människor ska förstå riskerna med tobaken i deras eget samhälle. Behovet av kunskap gäller politiker så väl som människor i allmänhet. Ett annat önskemål var att få fram ambassadörer för tobakskontroll.

Det sistnämnda förslaget var något som föll professor Anna Gilmore i smaken.

– Vilken bra idé med ambassadörer. Vi behöver finnas med på mycket flera arenor, där tobaksindustrin redan är. Tänk om vi hade företrädare för oss på World Economic Forum och WTO (Världshandelsorganisationen) Forum exempelvis, sade Anna Gilmore.

Läs vidare