Både snus och rökning i tidig graviditet ökar risken för dödfödsel, men det hjälper att sluta med sitt tobaksbruk så fort man förstår att man är gravid. Det visar en forskningsstudie som publiceras av tidskriften Nicotine & Tobacco Research.

Forskarna ville dels ta reda på om de konstaterade riskerna för barnet kan motverkas genom att kvinnan mycket tidigt slutar röka eller snusa, och dels belysa om även snusande kan bidra till att barnet dör under sin första levnadsvecka.

Uppgifter om 851 371 födslar i Sverige under åren 1999-2010 bearbetades. Resultaten visade att om kvinnan snusade under första delen av graviditeten ökar risken för dödfödsel (att barnet föds dött efter graviditetsvecka 28) med 43 procent. Rökning i början av graviditeten ökade risken för dödfödsel med 59 procent.

Uppmuntrande nog såg forskarna att riskökningarna försvann om kvinnan hade slutat snusa eller röka före första besöket på mödravårdscentralen, alltså i princip direkt när hon förstod att hon var gravid.

I denna studie ökade snusande i början av graviditeten inte risken för att barnet skulle dö under sin första levnadsvecka. Rökning tidigt i graviditeten ökade däremot den risken med 37 procent. Riskökningen försvann om kvinnan slutat röka före det första besöket vid mödravården.

Läs vidare