Jägare och andra skyttar löper stor risk för hörselskador om de inte använder hörselskydd. Man kan bland annat få både tinnitus och svårt att höra vad andra säger i bullriga miljöer. Louise Honeths forskning baseras på studier bland omkring 1 800 jägare som fyllt i frågeformulär och gått igenom hörseltest.

Resultatet visar att både snusare och rökare bland jägarna har högre risk att få nedsatt hörsel på grund av skottljud. Människor är mer eller mindre känsliga för skottbuller och det är särskilt bland de känsliga som tobakseffekten märks. Bland känsliga personer dubblerar tobaksanvändning risken för hörselskador.

– Tyvärr går det inte i förväg att veta vem som har ett så kallat glasöra respektive stenöra. Det gör att det kan räcka med ett enda skott för att hörseln ska bli skadad, säger Louise Honeth till SVT Nyheter.

Varför cigaretter och snus påverkar hörseln negativt vet forskarna ännu inte. Tidigare forskning visar att tobak får blodkärlen i örat att dra ihop sig. Det skulle kunna förstärka den skadliga effekten av skottsmällar.

Resultaten går i linje med andra studier bland industriarbetare med bullriga arbetsmiljöer. Även där har tobaksanvändare värre hörselskador.

Ladda ned avhandlingen här.

Läs vidare