Rökning kommer att försvinna till år 2050 från USA, delar av Europa, Australien och stora bitar av Latinamerika om den sjunkande trenden under de senaste decennierna fortsätter, enligt Adam Spielman, analytiker på Citi. Det rapporterar bland andra South China Morning Post.

Branschen har genomgått några riktigt stora förändringar: antalet barn som för närvarande röker har sjunkit med nästan tre fjärdedelar under de senaste 20 åren, tobaksanvändningen bland män minskar för första gången och cigarettförsäljningen har fallit i årtionden.

I länder som Kina, Frankrike och Ryssland är det dock troligt att cigarettrökning fortfarande är vanligt år 2050.

–Den nuvarande trenden handlar inte om en värld utan cigaretter, säger Adam Spielman.

Läs vidare