CDC publicerade nyligen American Journal of Preventive Medicine en sammanställning över den senaste vetenskapliga forskningen om sluta röka-linjers betydelse för framgångsrika rökstopp. Den visar att hjälplinjer är viktiga verktyg för att öka andelen rökare som lyckas sluta med sitt tobaksbruk och även hjälplinjernas roll som en del i en strategi för tobakskontroll.  

Läs mer här

 

Läs vidare