Vägledningen innehåller åtta konkreta punkter för hur artikel 5.3 i Tobakskonventionen ska förverkligas av parterna som t.ex. största möjliga öppenhet i kontakterna, undvika intressekonflikter för politiker och offentliganställda, inte ge tobaksindustrin (inklusive inhemska företag) någon gynnad ställning eller behandling samt att öka allmänhetens medvetenhet om tobaksindustrins arbetsmetoder.

Vägledningen är skriven av Tobaksfaktas tobakspolitiska expert Paul Nordgren.

Ladda ned vägledningen

 

Läs vidare