Riksdagsledamöterna Henrik Ripa (M) och Christer Engelhardt (S) bjuder tillsammans med Tankesmedjan Tobaksfakta och dess samrådsgrupp i riksdagen in till ett seminarium i riksdagshuset den 7 november klockan 08:30 på temat Tobaksindustrins metoder för att påverka hälsopolitiken.

Florence Berteletti-Kemp, generalsekreterare i Smokefree Partnership, en av de tre organisationer i Bryssel som utsattes för inbrott något dygn efter hälsokommissionär John Dallis avgång, medverkar med en rapport om hur tobaksindustrin agerar för att öka sitt inflytande i Europaparlamentet inför behandlingen av det reviderade Tobaksproduktdirektivet.

Doktor Luminita Sanda, Tobacco Free Initiative, WHO, Genève, rapporterar om WHOs stöd till länder som kämpar för att minska tobaksindustrins inflytande när de försöker följa Tobakskonventionens rekommendationer.

I tobakskonventionen är det artikel 5.3 som reglerar hur stat och myndigheter ska förhålla sig till tobaksindustrin. Staterna ska agera öppet och ansvarsfullt vid samröre med tobaksbolag och staten ska fordra ett öppet och ansvarsfullt agerande av tobaksindustrin.

Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert i Tankesmedjan Tobaksfakta, presenterar en enkät utförd av ett opinionsinstitut där allmänhetens åsikter om tobaksindustrin och den svenska tobakspolitiken hösten 2012 har undersökts. Tobaksfakta har dessutom själv frågat riksdagens partikanslier samt Socialdepartementet och UD om de har några etiska regler i enlighet med artikel 5.3 för träffar med tobaksindustrin och om de tycker att det behövs regler. Partierna fick också frågan om de tagit emot några kampanjbidrag från tobaksindustrin. De undersökningar som gjorts visar stora åsiktsskillnader mellan allmänhet och politiker.

Moderator är professor Bo Lundbäck, Göteborgs universitet och European Respiratory Society, Bryssel.

Välkommen till seminariet

Mittpoolen, Riksdagen

7 november

kl 08:30-09:45 (Kaffe serveras från kl 08:00)

Anmälan om närvaro till patrik.engberg@riksdagen.se

Läs vidare