Filmen ingår i Tobaksfaktas specialsatsning för att informera om de nya tobaksregler som Sverige och övriga EU nu får genom att genomföra det förändrade tobaksproduktdirektivet. Satsningen stöds av Folkhälsomyndigheten.

Biokampanjen pågår i några dagar, menKioskenkan även ses på Youtube och kommer att spridas i många olika kanaler.

Bilden nedan togs vid en specialvisning av Kioskenpå onsdagen. På bilden syns, från vänster: Hedda Paulsen, skådespelare i filmen, samt Tobias Petersson och Rikard Georgii från Othervice.

IMG_1672

Läs vidare