– Mycket talar för att det är just nikotinet under fostertiden som ligger bakom skillnaden. Det skulle vara intressant att göra liknande forskning om barn till snusande mödrar, säger Matz Larsson, forskare i medicin och överläkare vid Lungkliniken, Universitetssjukhuset Örebro, även knuten till Institutet för Miljömedicin vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Han gjorde studien tillsammans med Scott M Montgomery, professor i klinisk epidemiologi vid Karolinska Institutet i Stockholm. Undersökning har nu publicerats i den tryckta versionen av tidskriften Journal of Epidemiology and Community Health.

Forskarna använda data från National Child Development Study i Storbritannien. I denna följs drygt 13000 personer genom hela livet, från fostertiden och uppåt. Alla i studien är födda under en viss vecka i mars 1958. När de var elva år testades deras kroppskontroll och koordination av en skolläkare. De tre tester som de svenska forskarna fokuserat på är ett som mätte hur lång tid det tog att plocka upp 20 tändstickor, ett som handlade om att markera så många rutor som möjligt i ett mönster och ett som gällde att kopiera en teckning. Resultaten från de testerna har nu jämförts med uppgifter om rökvanorna hos barnens mödrar under graviditeten.

I många studier om hur barn påverkas av olika faktorer under graviditeten använder man kognitiva tester som mäter bl a koncentration, rumsuppfattning och slutledningsförmåga.

– Resultatet av sådana tester påverkas lätt av sådant som skolgång, graden av engagemang hos föräldrarna och föräldrarnas utbildningsnivå. Risken för sådan påverkan är mindre när det gäller den typ av enkla koordinationstester som vi fokuserade på, förklarar Matz Larsson.

Resultatet av analysen visade att barn till kvinnor som rökt när de väntade barn hade en sämre motorik och koordinationsförmåga, särskilt beträffade den icke dominanta handen (alltså vänster hand för högerhänta och tvärtom). Försämringen var betydligt tydligare för pojkar.

– Det finns en koppling mellan nikotin och testosteron. Nikotinet har en nyckelroll i hjärnans utveckling och interagerar i hög grad med testosteron under fostertiden vilket gör pojkar extra känsliga, säger Matz Larsson.

Tillsammans med resultat från annan forskning ser han slutsatserna av denna studie som en stark indikation på att nikotintillförsel till fostret påverkar det centrala nervsystemets utveckling. Något som ytterligare understryker vikten av att gravida kvinnor varken röker, snusar eller använder nikotin av annat slag.

Här är en länk till en engelskspråkig sammanfattning av tidskriftsartikeln om studien.

Läs vidare