I Indonesien lägger hushåll där det finns rökare varje månad mer pengar på tobaksprodukter än på fisk, kött, ägg och mjölk.

I Thailand lägger fattiga familjer 13,6 procent av sin årsinkomst på tobaksprodukter.

Detta är några av många talande exempel i faktabladet Tobacco: A barrier to sustainable development (Tobak: Ett hinder för hållbar utveckling) som fyra frivilligorganisationer tillsammans tagit fram.

När Förenta Nationerna i slutet av september antog nya mål för hållbar utveckling lyftes tobaksepidemin fram i mål 3 som handlar om att skapa hälsa och välmående för människor i alla åldrar. Under detta mål sägs att länderna måste arbeta för att förverkliga den internationella tobakskonventionen. Vi och andra tobaksförebyggande organisationer världen över är positiva till att tobaksfrågan lyfts fram under ett av målen, men anser samtidigt att tobaken är ett ännu mycket större hinder för hållbar utveckling än vad de nya hållbarhetsmålen visar.

Organisationerna Framework Convention Alliance, World Lung Foundation, the NCD Alliance och Campaign for Tobacco-Free Kids har tagit fram ett faktablad om tobak och hållbar utveckling. Faktabladet redovisar samtliga de 17 nya hållbarhetsmålen och hur dessa påverkas av tobaksproduktion och tobakskonsumtion.

De tre exempel som inleder denna artikel visar hur tobaksberoende hindrar förverkligandet av mål 1, att utrota fattigdom. Fattiga familjer i fattiga länder lägger stora delar av sina inkomster på tobak, pengar som exempelvis kunde ha gått till mat och utbildning.

Hållbarhetsmål 2 handlar om att bekämpa svält och undernäring samt främja ett hållbart jordbruk. Faktabladet visar hur tobaksodlingen i världen förhindrar att detta mål uppfylls. Det beräknas till exempel att 20 miljoner människor skulle kunna leva på den mat som kan produceras på den areal som i dag används till tobaksodling.

På liknande sätt ges mängder av intressanta och illustrativa exempel för nästan samtliga hållbarhetsmål.

Här kan du läsa och ladda hem det 15 sidor långa faktabladet.

Läs vidare