Grå starr är en ögonsjukdom som gör att ögats lins, som sitter bakom regnbågshinnan, blir grumlig och man får sämre syn. Sjukdomen är vanligast hos personer över 65 år. I åldersspannet 65-74 år har ungefär hälften grå starr. För en del blir synen sämre på några månader, men för andra kan det ta flera år. Man brukar få grå starr på båda ögonen, men synen försämras ofta i olika takt. Operation är den enda behandlingen och operation av grå starr är ett av de vanligaste kirurgiska ingreppen i vårt land. Varje år utförs drygt 90 000 sådana operationer i Sverige.

Det är inte känt exakt varför linsen grumlas hos många som blir äldre, men en rad riskfaktorer har konstaterats. En av dem är rökning – rökare har en förhöjd risk för grå starr. Det de svenska forskarna ville ta reda på var om rökare kan minska sin risk för ögonsjukdomen genom att sluta röka.

Sammanlagt 44 371 män i åldrarna 45-79 år ingick i studien. År 1997 hade de fyllt i en enkät om rökvanor och andra levnadsvanor. Männen följdes upp mellan 1998 och 2009 i register över gråstarrsoperationer. Sammanlagt genomfördes 5 713 sådana operationer i studiegruppen under den tolvåriga uppföljningsperioden.

Resultaten visade ett tydligt och dosberoende samband mellan rökning och risken för grå starr. En person som rökte fler än 15 cigaretter per dag hade exempelvis 42 procent högre risk för grå starr än någon som aldrig rökt.

De som slutade röka minskade snabbt sin risk, men det tog tid innan risken var lika liten som hos dem som aldrig rökt. Faktum är att de före detta rökarna fortfarande efter två decennier hade något högre risk än dem som aldrig rökt.

Eftersom rökning även är kopplad till andra ögonsjukdomar, är det viktigt att ögonsjukvården arbetar med att förebygga rökning och uppmuntra patienter att sluta röka, skriver forskarna (redaktörens översättning).

Läs vidare