Nej, så är det definitivt inte. Forskningen visar att rökstopp ALLTID ger hälsovinster i form av bland annat minskad risk för allvarliga sjukdomar. En nu aktuell studie – den mest omfattande studien hittills om rökning och hjärt-kärlsjukdomar hos äldre personer – förstärker den bilden. Risken att dö av en hjärt-kärlsjukdom minskar avsevärt när du slutar röka, även om du fyllt 60.

Det är väl känt att rökare ökar sin risk för hjärtinfarkt och stroke för varje cigarett de röker. Rökare har dubbelt så hög risk att dö av hjärt-kärlsjukdomar som personer som aldrig har rökt. Rökare som dör på grund av hjärtinfarkt är också i genomsnitt mer än fem år yngre än rökfria personer som dör av samma orsak.

När man slutar röka fortsätter hjärt-kärlrisken att minska under en lång följd av år. Forskare i Tyskland har i samarbete med kollegor i övriga Europa och USA gjort en stor studie för att se om denna riskminskning är tydlig även bland dem som är äldre när de slutar röka.

Epidemiologer vid det tyska cancerforskningsinstitutet (Deutsches Krebsforschungszentrum, DKFZ) analyserade det sammanvägda resultatet av 25 studier i USA och Europa. Uppgifter om sammanlagt mer än en halv miljon personer över 59 år ingick i analysen.

Resultatet visar att risken för hjärt-kärlsjukdom även hos äldre minskar tydligt redan under de första fem åren efter rökstoppet. Riskminskningen fortsätter sedan år för år.

– Det är aldrig för sent att sluta röka. Även människor i de högsta åldersgrupperna får avsevärda hälsovinster genom att sluta, säger professor Hermann Brennder, som ledde studien.

– Många fall av hjärtinfarkt och stroke kan förebyggas genom att även äldre slutar röka.

Studien har publicerats av British Medical Journal.

Läs vidare