Forskarna analyserade uppgifter om närmare tusen ungdomar i åldrarna 12-15 år som deltog i nationella hälsoundersökningar i USA 2005 och 2006. Omkring 16 procent av ungdomarna hade varit utsatta för att mamman rökt under graviditeten.

Dessa ungdomar hörde sämre än de jämnåriga som inte haft en rökande mamma. Ungdomar som utsatts för tobaksrök i livmodern hade tre gånger högre risk för hörselnedsättning på låga frekvenser på ena örat.

Exakt hur mammans rökning under graviditeten skadar barnets hörselsystem är ännu inte klarlagt. Enligt experter på hörselforskning är det dock logiskt att forskarna hittade detta samband eftersom tidigare studier visat samband mellan rökning och hörselskada hos vuxna.

Läs vidare