Det finns mycket forskning som visar negativa effekter hos barnet om mamman röker under graviditeten, men det handlar mest om effekter som visar sig redan hos fostret eller under barndomen. Sambanden mellan rökning under graviditet och barnets hälsa som vuxen har inte studerats lika mycket.

Den nu aktuella studien leddes av forskaren Kristina Mattsson, Lunds universitet. Forskargruppen använda uppgifter från det medicinska födelseregistret om kvinnor födda 1982 eller senare och som fått minst ett barn. Forskarna jämförde kvinnor som under sin egen fostertid exponerats för att mamman rökte och kvinnor som haft en rökfri fostertid.

Jämförelserna visade att rökexponering under den egna fostertiden ökade risken för graviditetsdiabetes med som mest 62 procent. Dessa kvinnor hade också upp till 58 procent högre risk för fetma.

I artikeln om studien diskuterar forskarna möjliga förklaringar till dessa samband. En av dessa är att tobaksexponering under fosterutvecklingen kan påverka kroppens aptitreglering. Sådana samband har setts vid djurförsök. Även flera andra möjliga biologiska förklaringar finns.

Länk till sammanfattning av studien

Läs vidare