Det är vetenskapligt klarlagt att rökning är en viktig bidragande orsaksfaktor bakom en lång rad av cancersjukdomar – däribland lungcancer, tjocktarmscancer, cancer i urinblåsan, magcancer, livmoderhalscancer, njurcancer och cancer i bukspottkörteln.

I forskningsprojektet the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) samlade forskarna in information om sammanlagt drygt 440 000 invånare i Danmark, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Nederländerna, Norge, Spanien, Sverige och England. Under en 11-årsperiod drabbades 14 500 av dessa av en cancersjukdom som har ett välkänt samband med rökning. Forskarna analyserade dessa cancerfall, bl.a. med tanke på om personerna rökte eller ej, och beräknade hur stor andel av fallen av rökrelaterade cancersjukdomar som orsakas av just rökning.

Slutsatsen blev att nästan 35 procent av dessa cancerfall beror på rökning. När forskarna tittade närmare på specifika cancerformer visade det sig bl.a. att rökning orsakar 80 procent av all lungcancer och cancer i struphuvudet samt 20-50 procent av de flesta cancersjukdomar i övriga andningsorgan, mag- och tarmkanalen och urinvägarna.

”Resultaten visar att rökning är en betydande orsak till cancer och trots insatserna för att minska rökningen i Europa är den fortfarande ett allvarligt folkhälsoproblem”, säger den spanske forskaren Antonio Agudo, som har lett studien, till nyhetsbyrån Reuters.

Studien har publicerats online i väntan på tryckning i den vetenskapliga tidskriften Journal of Clinical Oncology.
Här är en länk till tidskriftens sammanfattning av studien.

Läs vidare