Tretton olika cancersjukdomar kopplas i dag till rökning. Tidigare forskning har funnit klara samband mellan rökning och bröstcancer generellt, men det finns ännu inte så mycket kunskap om rökningens betydelse för olika typer av bröstcancer. Forskare vidFred Hutchinson Cancer Research Center i Seattle fokuserade därför på dels den vanligaste typen av bröstcancer – östrogenreceptorpositiv bröstcancer – och på en mer sällsynt men ofta mycket aggressiv form – trippelnegativ bröstcancer.

I Studien ingick 778 kvinnor med den vanligaste bröstcancertypen och 182 med den mer ovanliga samt 938 kvinnor i en kontrollgrupp utan bröstcancer. Kvinnorna var 20-44 år när de någon gång under perioden 2004-2010 fick diagnosen bröstcancer.

Resultatet visade att de som hade rökt ett paket om dagen eller mer i tio år löpte 60 procent större risk att drabbas av östrogenreceptorpositiv bröstcancer. Däremot påverkade rökningen inte risken för den andra mindre vanliga formen av bröstcancer.

Studiens titel är Active smoking and risk of estrogen receptor positive and triple-negative breast cancer among women 20 years of age. Författare ärMasaaki Kawai, Kathleen E. Malone, Mei-Tzu C. Tang och Christopher I. Li.

Läs vidare