Ett kinesiskt forskarlag har gått igenom tolv befolkningsstudier och åtta fall-kontrollstudier från olika världsdelar för att jämföra förekomsten av grå starr hos rökare respektive rökfria personer. Resultatet av undersökningen har publicerats av den vetenskapliga tidskriften Investigative Ophthalmology & Visual Science

Resultatet visade att personer som rökt någon gång i sitt liv hade en ökad risk för åldersrelaterad grå starr. Allra högst var risken för personer som fortfarande rökte.

”Även om katarakt kan opereras så att synen återställs, är det fortfarande många människor som är blinda p.g.a. katarakt eftersom de inte har tillgång till god ögonkirurgi”, säger forskargruppens ledare Juan Ye vid Zheijang University i Kina.

”Att hitta påverkbara riskfaktorer kan hjälpa till att förebygga sjukdomen och dess negativa konsekvenser för patienter och samhällsekonomi.”

Juang Ye hoppas att studien ska stimulera till vidare forskning för att både studera risksambandets storlek närmare och för att hitta de biologiska mekanismerna bakom det.

Länk till sammanfattning av studien

Läs vidare