ALS är en sjukdom som angriper och så småningom dödar de motoriska nervcellerna i hjärnan och ryggmärgen. Motoriska nervceller styr musklernas rörelser. Därför leder sjukdomen till muskelförtvining och förlamning. ALS är än så länge en dödlig sjukdom. Inget botemedel har ännu kunnat utvecklas. Hälften av patienterna avlider inom 18 månader från diagnostillfället, vanligen på grund av att andningen slutar att fungera. I Sverige drabbas omkring 200 personer varje år av ALS.

I en del fall finns starkt ärftliga orsaker bakom sjukdomen, men de flesta drabbade har ingen känd ärftlighet för ALS.

För att undersöka sambandet mellan ALS och rökning analyserade Harvardforskarna fem långtidsstudier med sammanlagt 1,1 miljoner människor varav 832 drabbats av ALS. Uppföljningstiden varierade mellan 7 och 28 år.

Resultatet visar att personer som fortfarande rökte hade 42 procent högre risk för ALS än personer som aldrig rökt. Hos före detta rökare var risken 44 procent högre än hos livslångt rökfria. Ju större cigarettkonsumtion rökarna hade, desto större var deras riskökning.

I artikeln redovisar forskarna flera hypoteser om varför rökning ökar ALS-risken. En hypotes är att sambandet beror på ökad oxidativ stress hos rökare, en annan är att kemiska ämnen i tobaksröken skadar nervcellerna direkt. Tobaksrök innehåller bland annat formaldehyd, som rapporterats öka risken för ALS.

Referens: H. Wang, E. J. O’Reilly, M. G. Weisskopf, G. Logroscino, M. L. McCullough, M. J. Thun, A. Schatzkin, L. N. Kolonel, A. Ascherio. Smoking and Risk of Amyotrophic Lateral Sclerosis: A Pooled Analysis of 5 Prospective Cohorts. Archives of Neurology, 2011; 68 (2): 207
Här kan du läsa mer om ALS: www.ullacarinstiftelse.se

Publicerat 2011-02-16

Läs vidare