De amerikanska forskarna följde omkring 186 000 kvinnor som var i åldrarna 50-71 år. Under de tio år som uppföljningen pågick drabbades omkring 7 500 av dem av bröstcancer. De som rökte hade 19 procents högre risk att drabbas än de rökfria kvinnorna. Kvinnor som tidigare hade rökt, men slutat, hade sju procents högre risk för bröstcancer än de som aldrig rökt. Resultaten stod sig även efter att forskarna tagit hänsyn till deltagarnas alkoholkonsumtion (att dricka mycket alkohol är en känd riskfaktor för bröstcancer).

Det är först nyligen som forskarsamhället fått klart för sig att det verkar finnas ett starkt samband mellan rökning och kvinnans vanligaste cancerform – bröstcancer. Så sent som 2009 ansågs fortfarande bevisen för detta vara begränsade. Men sedan dess har stora välgjorda undersökningar visat på ett tydligt samband och den nya studien pekar alltså i samma riktning.

Den nya studien visar dessutom att den ökade bröstcancerrisken för rökare inte bara gäller före menopaus utan även efter. Riskhöjningen var särskilt stor bland kvinnor utan känd ärftlig bröstcancerrisk respektive utan sen första menstruation.

Studien har publicerats av British Journal of Cancer.

Läs vidare