Det är väl bevisat att kostvanorna kring Medelhavet hör till de mest hälsosamma i världen och kan förebygga cancer, hjärtkärlsjukdom, diabetes och andra allvarliga sjukdomar. De viktigaste delarna av medelhavsdieten är att äta rikligt med frukt och grönsaker, vegetabiliskt fett som olivolja och rapsolja, mycket fisk och nötter samt dricka måttliga mängder rött vin. Rött kött (till exempel nöt-, gris- och lammkött) ska man undvika.

En av förklaringarna till att medelhavsdieten är så nyttig antas vara att den höjer halterna av proteinet adiponectin i blodet. Detta protein frisätts från fettvävnad. Proteinet ökar cellernas insulinkänslighet samt motverkar åderförkalkning och inflammation, effekter som på sikt minskar sjukdomsrisken.

Medan medelhavskost främjar adiponectinproduktionen i kroppen, har rökning motsatt effekt. Rökare har i genomsnitt lägre halter av proteinet, vilket kan vara en bidragande orsak till rökningens alla negativa hälsoeffekter.

Forskare vid King Saud University i Riyad, Saudiarabien, ville undersöka om medelhavskost kunde upphäva rökningens dämpande effekt på adiponectin. Nivåerna av adiponectin i plasma mättes hos fyra grupper: 41 personer som aldrig rökt och inte åt medelhavskost, 45 personer som aldrig rökt och åt medelhavskost samt 61 rökare och 34 före detta rökare med samma diet.

Bland de rökfria personerna syntes tydligt den positiva effekten av medelhavsdieten, de som åt den hade högre nivåer av det gynnsamma proteinet. Men hos dem som rökte hjälpte inte dieten, deras adiponectinnivåer var låga trots medelhavskosten. De som slutat röka låg bättre till än rökarna och sämre till än de som aldrig rökt.

Forskarnas slutsats är att en sund kost inte räcker till för att minska hälsoriskerna med rökning.

Studien har publicerats av Journal of atherosclerosis and thrombosis.

Länk till forskningsartikeln

Läs vidare