På senare år har flera reumatiska sjukdomar adderats till den långa rad av sjukdomstillstånd som orsakas och/eller förvärras av rökning. Forskare i Sverige och andra länder har upptäckt att rökning ökar risken för bland andra ledgångsreumatism och SLE, systemisk lupus erythematosus, en reumatisk sjukdom som främst drabbar kvinnor.

Forskare vid Karolinska Institutet i Solna har nu undersökt vilka faktorer som skyndar på sjukdomens försämring hos patienter som nyligen fått diagnosen ledgångsreumatism. Resultatet visar att förutom de medicinska riskfaktorer som redan var kända, finns ytterligare en faktor som tydligt ökar risken för att ledsjukdomen ska förvärras under det första året efter diagnosen – rökning. Hos 79 av 311 patienter i studien visade undersökningar med avbildningsteknik att sjukdomens påverkan på lederna ökat efter ett år. Att röka fördubblade risken för en sådan försämring. Studien publiceras av den vetenskapliga tidskriften Annals of the Rheumatic Diseases.

I en annan nyligen publicerad svensk studie kontrollerade forskare vid Karolinska Institutet om det finns något samband mellan snusning och ledgångsreumatism. 1 998 patienter och 2 225 friska kontrollpersoner jämfördes. Forskarna såg inget samband mellan snusanvändning och ledgångsreumatism och drar därför slutsatsen att det är andra ämnen än nikotinet i tobaksrök som orsakar och påskyndar ledgångsreumatism. Studien om snus och ledgångsreumatism har publicerats av tidskriften Arthritis Care Research.

Läs vidare