Människor som lever med rökare och utsätts för passiv rökning löper dubbelt så stor risk att utveckla åldersrelaterad makuladegeneration.

Enligt rapporten ökar rökning risken för att utveckla grå starr. När grå starr utvecklas är det enda sättet att återställa synen kirurgiskt avlägsnande och byte av den grumliga linsen. Omkring 94 miljoner människor globalt har måttlig eller svår synnedsättning på avstånd eller blindhet på grund av obehandlad grå starr.

Även e-cigarettbruk kan påverka ögonhälsan. Smaksatta e-cigaretter kan öka produktionen av fria radikaler, som skadar DNA, vilket kan leda till grå starr. Användning av e-cigaretter kan minska blodflödet till ögonen, förändra näthinnans funktion och leda till en ökad risk att utveckla ögoncancer.

Rapporten har har tagits fram av WHO, International Agency for the Prevention of Blindness och University of Newcastle.

Läs vidare