Studien genomfördes av forskare vid Wiens universitet, Wiens medicinska universitet och det veterinärmedicinska universitet i Wien. Forskarna analyserade data om 986 (405 män och 581 kvinnor) bankanställda som gått igenom årliga hälsokontroller.

I tidigare forskning har vissa studier visat en mer hälsofarlig fördelning av kroppsfettet hos rökare än hos rökfria personer. I dessa studier har rökare haft mer bukfetma, som bidrar till bland annat hjärt-kärlsjukdomar och diabetes.

Andra studier har inte sett denna skillnad i fettfördelning mellan rökare och andra och det gjorde inte heller den nu aktuella studien. Frågan om rökningens eventuella effekt på fettfördelningen kräver fortsatt forskning.

Studien visade inte heller några skillnader i andelen med övervikt mellan rökare, före detta rökare och personer som aldrig rökt. Andelen med övervikt var ungefär lika stor i alla grupperna. Forskarna framhåller en intressant aspekt av detta; att de före detta rökarna inte var mer överviktiga än rökarna visar att eventuell viktökning vid rökstopp oftast är tillfällig. Detta kan vara viktig information till personer som tvekar att sluta röka för att de är rädda att gå upp i vikt.

En specialanalys inom rökargruppen tyder rent av på att rökning kan bidra till högre kroppsvikt. De som rökte mest vägde omkring tio kilo mer än de som rökte minst.

Här kan du läsa hela undersökningen (på engelska).

Här kan du läsa mer om övervikt, fetma, bukfetma och hälsa.

Läs vidare