Senare års forskning om övervikt och hälsa har allt mer fokuserat på skillnaderna mellan bukfetma och annan övervikt. Det står numera klart att all fetma inte är lika farlig utan att det spelar stor roll var på kroppen som fettvävnaden finns. Om den är mer jämnt fördelad på kroppen så verkar detta vara mindre hälsofarligt än om fettvävnaden är koncentrerad till området kring buken och midjan (se fotnot). Det har bland annat visat sig att bukfetma är en starkt riskökande faktor när det gäller hjärt-kärlsjukdom. En annan stor riskfaktor är rökning.

Nu visar en aktuell forskningsstudie att dessa båda allvarliga hälsorisker verkar hänga samman. I en studie bland 2 197 patienter med diabetes typ 2 fann forskare i Sydkorea ett klart samband mellan rökning och bukfetma, trots att rökarna inte var mer överviktiga än de som inte rökte. Det verkar alltså som att rökningen har betydelse för hur fettet fördelas på kroppen.

Hälften av diabetespatienterna i undersökningen hade tidigare rökt och 33,5 procent rökte fortfarande. Bukfetma var nästan dubbelt så vanligt hos rökarna som hos dem som aldrig hade rökt. Bland de före detta rökarna var bukfetma 70 procent vanligare än bland aldrig-rökarna.

Fotnot: Hos kvinnor definieras bukfetma som ett midjemått över 88 cm, hos män är gränsen 102 cm. Läs mer på Vårdguiden.

Länk till artikel om forskningsstudien i Journal of Preventive Medicine & Public Health

Läs vidare