Enligt den nya lagen är inte tillåtet för rökare att ta av sig ansiktsskyddet och röka på offentlig plats om det inte går att garantera ett avstånd på två meter till andra.

Tanken bakom rökförbudet är att det ska gälla människor som inte kan hålla ett tillräckligt långt avstånd till varandra. Enligt Världshälsoorganisationen WHO är det troligt att rökare löper större risk att smittas av viruset eftersom en rökares läppar är i kontakt med fingrarna.

Läs mer här 

 

Läs vidare