Resultaten visar också att e-cigaretter ofta är en inkörsport till rökning, särskilt bland ungdomar.

Läs mer här

Läs vidare