Tjocktarmscancer är en av de vanligaste cancersjukdomarna. I Sverige insjuknar varje år omkring 4 100 personer i tjocktarmscancer, som är lika vanlig bland män som bland kvinnor.

Forskning har visat att levnadsvanor som diet, fysisk aktivitet och tobaksanvändning tydligt påverkar risken för tjocktarmscancer. Rökning är en väl bevisad riskfaktor. Forskning har också visat att även efter insjuknande i denna cancerform, har det betydelse om personen röker eller ej. Överlevnaden har visat sig vara större bland rökfria patienter.

I den nu aktuella studien ville forskarna vid Fred Hutchinson Cancer Research Center i Seattle närmare undersöka denna skillnad i överlevnad. De ville se om skillnaden enbart berodde på rökares större generella sjukdomsrisk eller om det även fanns en skillnad direkt kopplad till tjocktarmscancern.

Omkring 2 000 patienter som opererats för tjocktarmscancer under 2004 eller 2005 deltog. 931 av dem hade aldrig rökt. Deltagarna följdes under tre år efter operationen. Personer som rökt minst 100 cigaretter under sin livstid hade 23 procent högre risk att dö eller få återfall under de tre åren. Bland personer som fortfarande rökte var risken att dö eller få återfall 47 procent högre än bland dem som aldrig rökt.

– Det är tydligt att rökare har en sämre prognos vid tjocktarmscancer, säger forskargruppens ledare Amanda Phipps till nyhetsbyrån Reuters.

– Och ju längre tiden går efter operationen, desto större negativ inverkan på hälsan får rökningen eftersom riskerna för hjärtkärlsjukdomar och andra cancerformer också finns och ökar.

Här är en länk till en sammanfattning av artikeln i Clinical Oncology

Läs vidare