Forskarna studerade 549 rökande män med prostatacancer och 951 rökfria män med samma sjukdom. Deltagarna fångades upp i samband med att de behandlades med radikal prostatektomi (prostatakörteln opereras bort). De följdes därefter i mellan 61 och 78 månader.

Redan vid operationstillfället hade rökarna flera faktorer som tydde på en mer aggressiv sjukdom. Exempelvis hade de högra halter av PSA, prostataspecifikt antigen, i blodet och mer spridning av tumören.

Forskarnas analys visade att rökning mer än fördubblade risken för att modertumören i prostata skulle sprida sig och bilda dottertumörer. Rökarna hade också en nästan tre gånger så hög risk som de rökfria för att ha en prostatacancer som var motståndskraftig mot hormonbehandling med hjälp av kastration. Rökarna hade en dubbelt så hög risk som de rökfria att avlida under uppföljningstiden.

Forskarna framhåller att det är viktigt att vidareutveckla den hittills oklara kunskapen om sambanden mellan rökning och prostatacancer. De skriver att deras studie tyder på att man skulle kunna förbättra rökande patienters prognos genom att hjälpa dem bli rökfria när de fått sin diagnos.

Länk till sammanfattning av artikeln om studien i tidskriften Cancer

Läs vidare