Det är många som inte känner till att rökning kan påverka effekten av vissa mediciner. Faktum är att det även är ganska okänt hos vårdpersonal, enligt Birgitta Nydahl Svärd, sjuksköterska på Mottagning för tobaksavvänjning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och tobakssamordnare i Västra Götalandsregionen.

– Oftast tror jag att man har hört talas om att rökningen kan påverka mediciner, men inte vilka mediciner det handlar om, säger hon i ett pressmeddelande.

Anledningen till att rökning påverkar vissa mediciner är främst att tobaksrök innehåller ämnen som ökar kroppens produktion av nedbrytande enzym. Detta gör att det aktiva ämnet i vissa mediciner bryts ned fortare. Då minskar koncentrationen av läkemedlet i blodet och en högre dos krävs för att ge samma effekt som hos en rökfri person.

Så här säger Magnus Axelsson, specialistläkare på läkemedelsenheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och medicinskt ansvarig för Läkemedelsupplysning i Västra Götalandsregionen:

– Om man jämför med att rökning är farligt i största allmänhet, utgör effekten på läkemedel kanske inte en stor påverkan för de flesta. Men en plötslig rökstart eller ett plötsligt rökstopp kan i vissa fall leda till att medicinerna inte får tillräcklig effekt respektive till läkemedelsförgiftning.

Han tycker att alla som äter mediciner och planerar att sluta röka, alternativt har börjat röka, alltid bör rådgöra med sin läkare för att se om medicindosen behöver justeras på grund av detta. Det gäller även om man vid rökstoppet börjar använda nikotinersättningsmedel.

Birgitta Nydahl Svärd på Mottagning för tobaksavvänjning har själv sett flera exempel på hur rökning kan påverka mediciner. Hon minns särskilt en patient som hade hållit upp med rökningen i 7-8 veckor, men istället för att må bättre blev han väldigt trött och förstod inte varför. Hon föreslog då att patienten skulle ta upp problemet med sin läkare och berätta att han nyligen slutat röka. Läkaren konstaterade då att patienten behövde en lägre dos och efter en gradvis nedtrappning av medicinen fick patienten till slut tillbaka energin.

Exempel på mediciner vars effekt påverkas av rökning:

 • Olanzapin
 • Klozapin
 • Teofyllin
 • Duloxetin
 • Erlotinib
 • Flekainid
 • Agomelatin
 • Melatonin
 • Haloperidol
 • Heparin
 • Kombinerade P-piller

Läs mer

Läs vidare