Brittiska forskare har gått igenom sammanlagt 29 forskningsstudier som undersökt eventuella samband mellan människors rökvanor och deras frånvaro från arbetet. Med statistiska metoder sammanställdes resultaten av studierna och sammanställningen publiceras i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Addicition.

Resultatet visar att rökning ökar risken för jobbfrånvaro och att rökare är borta i genomsnitt 2,74 dagar mer från jobbet än personer som inte röker.

Även före detta rökare har en något ökad frånvaro, men ökningen är betydligt mindre än bland personer som fortfarande röker.

Forskarna har räknat ut att den sammanlagda kostnaden för frånvaro orsakad av rökning för arbetsgivarna i England var 1,4 miljarder pund 2011.

Svensk forskning som presenteras i skriften Tobaksfritt arbetsliv (Statens folkhälsoinstitut 2010) har visat att i vårt land uppgår arbetsgivarens kostnad för en rökares extra sjukdagar och rökpauser till ca. 45 000 kronor per rökare och år. Det blir 5,3 miljoner kronor för en organisation med 1 000 anställda och ett genomsnittligt antal rökare, vilket motsvarar 11 heltidstjänster.

Länk till tidskriftens sammanfattning av den brittiska forskningsstudien

Läs vidare