Jonatan Axelsson har undersökt spermiekvalitet och testikelstorlek hos 314 unga män i Skåne, oftast när de mönstrade. Resultaten jämfördes med uppgifter som fanns sparade från fostertiden för cirka 20 år sedan.

Jämförelsen visar att de unga män vars pappor rökte under graviditeten hade färre spermier och alltså sämre chanser att själva få barn. Pappans rökning hade större betydelse än mammans rökning när det gällde sönernas spermier. Teorin är att rökning skadar pappornas spermier, vilket sedan ger effekter på fostret och följer med när sönerna blir vuxna. I slutändan kan det göra att rökande pappor har svårare att få barnbarn.

Studien visar också att sönernas testiklar blir mindre om deras mamma hade mycket mjukgörande ftalater i blodet. Ftalater används som mjukgörare i plaster. Män med mindre testiklar har sämre spermieproduktion.

Länk till avhandlingen

Läs vidare