Det var en nöjd Dr Vera Luiza da Costa e Silva, chef för Världshälsoorganisationens tobakssekretariat (WHO FCTC), som sammanfattade den internationella konferensen den 7 oktober. En ny global strategi, The Global Strategy to Accelerate Tobacco Control, för de kommande fem åren, 2019-2025, klubbades igenom efter det veckolånga mötet som samlade 1000 delegater från tobakskonventionens 180 länder samt EU.

– Genom att vi nu har antagit den här konkreta strategin för hur vi ska arbeta framöver så har vi nått en milstolpe i vår kamp för att omsätta tobakskonventionens artiklar till handling.Strategin ger en väldigt tydlig väg framåt med prioriteringar och målsättningar för att kunna stärka olika länders policys och öka takten i det globala arbetet med att få en effektiv implementering av fördraget kring tobakskontroll, sa Vera Luiza da Costa e Silva.

Ny granskningsmekanism

Andra fördelar med den nya strategin är enligt henne att den innehåller en rad indikatorer som gör det lättare att mäta utvecklingen i arbetet. Ännu en komponent är den helt nya så kallade granskningsmekanismen, the Implementation Review Mechanism. Länder kan på detta sätt ge kritik och input kring varandras tobaksåtgärder och lära sig av de goda exempel som finns. Beslutet under COP8 innebär att ett nytt pilotprojekt för frivilliga länder sjösätts. Under COP9 kommer arbetet att utvärderas. Indiens hälso- och välfärdsminister och COP8:s ordförande, Ms Preeti Sudan, var mycket positiv efter mötet:

– COP8 har lett till stor framgång när det gäller tobakskontroll genom denna strategi, vilket kommer att resultera i ett starkare skydd mot tobaksrelaterade sjukdomar och dödsfall.

Konferensen resulterade också i en rad överväganden som gör det svårare för tobaksindustrin att nå fram med sina budskap. Till exempel blir det svårare för tobaksföretag att påverka folkhälsopolicys i olika länder från kommersiella eller andra budskap, detta genom artikel 5.3 i tobakskonventionen.

Mer samarbete länder emellan

När det gäller tobaksreklam och -marknadsföring (artikel 13) bestämde länderna att ta fram specifika riktlinjer för att tillsammans jobba över gränser med frågorna, men bestämde också att inte revidera de existerande riktlinjerna i artikel 13. När det gäller artikel 9 och 10 beslutade länderna att sätta in en expertgrupp istället för den rådande arbetsgruppen för att undersöka varför implementeringen av artikel 9 och 10 går långsamt. Istället vill man att länderna själva att försöka testa metoderna som nämns i de riktlinjerna i dessa artiklar.

Organisationen Campaign for Tobacco-Free Kids skriver i sin rapport efter konferensen om några motgångar när det gäller resurser. Inga nya pengar finns att skjuta till i budgeten för 2020-2021. Olyckligtvis, skriver organisationen, verkar det inte finnas budgeterade medel 2018-2019 för den globala strategin och det nya review- och granskningsarbetet länder emellan.


Läs pressmeddelandet om den nya globala strategin


Läs vidare