Det är en undersökning som görs årligen sedan 2008, formellt på uppdrag av Svenska tobaksleverantörsföreningen, men enligt HUI finansierad av Philip Morris International, Japan Tobacco International och British American Tobacco, BAT.

Uppgiften om den kraftiga ökningen förvånar experter på smuggling och privatimport.

– Vi kan inte bekräfta att det skett någon generell ökning av cigarettsmugglingen, säger Sune Rydén, nationell specialist på tobaks- och alkoholfrågor vid Tullverket.

Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, SoRad, vid Stockholms universitet, genomför sedan 2003 årliga undersökningar av den totala cigarettkonsumtionen i Sverige.

I dessa ingår också kartläggning av oregistrerade cigaretter som smugglats eller privatimporterats legalt och sålts utan kommersiella syften.

Ansvarig för SoRads undersökningar är forskaren Tove Sohlberg. Hon säger:

– HUI redovisar alltid högre siffror än vi. De genomförde sin senaste undersökning i april, medan vi tillämpar mätmetoder för hela år.

SoRads undersökningar går till så att 1 500 slumpvis utvalda personer intervjuas en gång i månaden om köp av smuggelcigaretter eller privatimport.

HUI lät, för att få fram motsvarande siffror, ett företag samla ihop 10 000 kastade cigarettpaket i 29 svenska städer. Alla som inte hade varningstexter på svenska registrerades. Utifrån detta räknade HUI ut att 11,2 procent av marknaden utgörs av sådana cigaretter. Det är de siffror som är möjliga att jämföra med SoRads resultat.

2011 var motsvarande siffror hos HUI 9,1 procent, som kan jämföras med 3,2 procent hos SoRad samma år.

2008 var de oregistrerade cigaretternas andel 15,2 hos HUI och 10,5 hos SoRad. Sedan har de minskat för varje år.

HUI uppger ett totalt värde på 14,5 procent, jämfört med 11,6 procent för år 2011, genom att addera resultaten från en undersökning i tolv städer där civilklädda väktare kontrollerat illegal försäljning.

– Den 26-procentiga ökning som HUI nu rapporterar är i relation till 2011 års låga siffror, långt från 2008-2010 års nivåer, säger Tove Sohlberg.

Det är vanligt i hela världen att de stora tobaksbolagen använder hot om ökad smuggling för att skrämma lagstiftarna från att skärpa tobakslagarna som kan minska bolagens försäljning.

Läs vidare