Invigningsceremonins konstnärliga del, med musik och dans, präglades av den kulturella blandning som utmärker Singapore, med inslag av kinesisk, indisk och malaysisk kultur. Konferensens hedersgäst, Singapores hälsominister Gan Kim Yong, gjorde entré tillsammans med dansare i färgglada dräkter som representerade de olika etniska grupperna i Singapore.

– Asien har den största andelen rökare i världen. I vissa länder röker så många som 63,2 procent av befolkningen, sade han och berättade om Singapores framgångsrik arbete mot tobaksbruket.

– Redan 1971 förbjöd Singapore tobaksreklam och 2004 var vi först i Asien med att införa varningsbilder på cigarettpaketen. Andra viktiga delar i det tobaksförebyggande arbetet är skattehöjningar, skolinsatser för att nå de unga och införande av rökfria offentliga miljöer. Det har gett resultat. I Singapore röker nu 12,6 procent av befolkningen.

Men nya utmaningar finns, sade hälsoministern, och talade om att tonåringar fortfarande börjar röka och att rökningen ser ut att öka igen.

– Vi måste aktivera våra nätverk och åter gå till handling. Unga vuxna blir en viktig grupp att nå. Det gäller att skapa stödjande, rökfria miljöer och erbjuda lättillgängliga rökavvänjningsprogram. Vi har tagit beslut om nya varningsbilder och sänkta tjärhalter i cigaretter

WHOs generalsekreterare Margaret Chan riktade i sitt inledningsanförande in sig på den fiende som ständigt motarbetar ansträngningarna att minska tobaksbruket och tobaksskadorna i världen:

– Tobaksindustrin har bytt ansikte och strategier. Vargen är inte längre klädd i fårakläder, sade hon och syftade på hur tobaksindustrin nu i fall efter fall går till öppen, rättslig offensiv mot länder som vill genomföra åtgärderna i Tobakskonventionen.

– Industrin hoppas på en dominoeffekt – om ett land faller för tobaksindustrins aggressiva hot blir det svårare för andra länder att stå emot.

Margaret Chan framhöll att de ideella organisationerna behövs mer än någonsin i arbetet mot tobaken.

– När tobaksindustrin pressar ländernas regeringar kan ideella organisationer kliva fram och hjälpa till att ändra den allmänna opinionen.

Bland invigningstalarna fanns även Philip Eng, ansvarig för världskonferensen, Ang Hak Seng, chef för Singapores folkhälsomyndighet, och Surin Pitsuwan, generalsekreterare i organisationen ASEAN, som samlar tio asiatiska länder i arbetet för ett rökfritt Asien.

Ewy Thörnqvist, generalsekreterare i Tankesmedjan Tobaksfakta (på plats i Singapore)

Läs vidare