– Rökare med ”normala” spirometrivärden har ändå ofta sjukdomar i luftvägarna. Sannolikt har många av dem tidiga stadier av kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, säger docent Elizabeth Regan, som ledde studien vid det stora sjukhuset och forskningscentret National Jewish Health i Colorado, USA.

Folksjukdomen KOL är en lungsjukdom som oftast orsakas av rökning. Omkring en halv miljon svenskar beräknas ha KOL. Sjukdomen debuterar smygande, med ökande andningsbesvär, luftvägssymtom och trötthet på grund av syrebrist. Ännu finns inget botemedel mot KOL, men rökstopp och medicinsk behandling kan bromsa sjukdomsförloppet. Ju tidigare sjukdomen upptäcks, desto bättre.

Ett av de tester som används för att undersöka personer med misstänkt KOL är spirometri, där man får blåsa så länge och så hårt man kan i ett instrument som kallas spirometer. Instrumentet mäter luftflödet från lungorna genom luftrören.

Den nya studien visar att detta test ensamt inte är tillförlitligt när det gäller att upptäcka KOL. I studien deltog 8 872 personer i åldrarna 45 till 80 år. Deltagarna hade rökt minst ett paket om dagen i tio år, de flesta hade rökt betydligt mer. Omkring hälften av rökarna var friska enligt spirometritest. I nästa steg undersöktes deltagarna mer noggrant med bland annat avbildning av luftvägarna, konditionstest, frågeformulär om luftvägssymtom och medicinering samt livskvalitetsformulär. Då visade det sig att 55 procent av rökarna och före detta rökarna med normala spirometrivärden hade någon form av nedsättning av andningsorganens funktion.

42 procent hade inflammerade och svullna slemhinnor i luftrören. Andfåddhet, gångsvårigheter och försämrad livskvalitet var betydligt vanligare bland de ”friska” rökarna än bland rökfria jämnåriga.

– Vi hoppas att våra resultat kommer att hjälpa till att avliva myten om friska rökare, säger Elizabeth Regan.

Studien har publicerats av den vetenskapliga tidskriften JAMA Internal Medicine.

Läs vidare