Sedan lanseringen 2015 i USA har Juul snabbt blivit den bäst säljande e-cigaretten på den amerikanska marknaden. Utseendet, som ett slankt usb-minne, gör att den är lätt att dölja i handen.

En artikel i Pittsburgh Post-Gazette i december 2017 beskriver hur ungdomarna ser på Juul: ”Dess diskreta design gör det enkelt att gömma från föräldrar och lärare och samtidigt ge användaren en stor nikotinkick. Vissa elever har skrutit på sociala medier om att de har använt Juul i klassen, även om e-cigaretter är förbjudna inomhus på de flesta

E-cigaretter består vanligtvis av två delar. Den ena delen har ett batteri som gör ångan som användaren andas in och den andra är en refill, en påfyllnadsbar del med e-vätskan som består av olika kemikalier, smakämnen och nikotin. Det finns tusentals olika smaker, och många unga som börjar vejpa – att inhalera ångan kallas vaping på engelska – lockas av mångfalden

Påfyllnadsdelen i Juul kallas för pod. En pod innehåller lika mycket nikotin som ett vanligt paket cigaretter, 59 milligram per milliliter vätska, eller 5-procent i USA. Inom EU är den tillåtna gränsen dock endast 20 milligram per milliliter vätska. Smakerna signaleras med olika färger på refillen

E-cigaretter misstänks orsaka lungsjukdom

På senare tid har den amerikanska e-cigarettmarknaden svajat, beroende på de många fall med allvarlig lungsjukdom som misstänks ha samband med e-cigarettanvändning. Det amerikanska smittskyddsinstitutet, Centers for Disease Control and Prevention, misstänker också att e-cigarettrökning kan ha samband med minst tolv dödsfall i USA.

Att forskning också visar att särskilt de unga attraheras av de smaksatta e-cigaretterna har bland annat fått president Donald Trump att hota med förbud.

Trots att Juul Labs på sin webbplats hävdar att Juul är en produkt för vuxna, som vill byta från traditionella rökcigaretter till e-cigaretter, och att man arbetar hårt för att ungdomar inte ska börja använda produkten, så är den mycket attraktiv för unga. Företaget har också fått mycket kritik för sina marknadsföringsmetoder.

–Juul Labs marknadsföring vände sig tydligt till ungdomar, främst från mitten av 2015 till 2016, året efter Juuls lansering, säger Robert Jackler, läkare och professor vid Stanforduniversitet i USA, som har studerat effekterna av tobaksreklam, till affärstidningen Forbes.

Han är medgrundare till SRITA (Stanford Research into the Impact of Tobacco Advertising).

Juul Labs använde sig inledningsvis också av sociala medier i sin marknadsföring även om företaget nu har raderat inläggen i Facebook och Instagram. Företaget har också använt sig av influencers, som unga följer, för att sprida produkten.

–Ungdomar fortsätter att sprida inläggen även om Juul Labs har avpublicerat dem, så de lever vidare på obestämd tid, säger Robert Jackler till Forbes.

Anpassat reklamen

Enligt Juul Labs hemsida välkomnar företaget en åldersgräns på 21 år för att få köpa tobaksprodukter, inklusive e-cigaretter, vilket ett tiotal amerikanska delstater har infört. I november 2018 slutade företaget att sälja smaksatta varianter, förutom mentol och tobakssmak, i 90 000 affärer i USA. Smaksatta e-cigaretter finns dock fortfarande att köpa via företagets egen webbkanal med ålderskontroll. Utanför USA säljs fortfarande de smaksatta varianterna av Juul.

I augusti 2019 meddelade företaget att man inför ett program kallat RACS, Retail Access Control Standards, som innebär att det inte går att köpa Juul om inte köparen visar ett giltigt id-kort för att styrka sin ålder. Enligt hemsidan har över 40 000 butiker i detaljhandeln redan anslutit sig till detta.

Expanderar i världen

I april 2018 inledde den amerikanska hälsomyndigheten Food and Drugs Administration, FDA, en utredning av Juul Labs marknadsföringsmetoder. I september samma år gjorde FDA ett tillslag på Juul Labs kontor i San Francisco och beslagtog dokument relaterade till Juuls försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter.

FDA-utredningen har följts av flera andra utredningar från statliga och federala myndigheter, till exempel från den amerikanska senaten i april 2019. Dessutom har många kunder stämt bolaget och hävdat att de har blivit beroende av Juul, och i vissa fall fått allvarliga hälsoproblem.

De allt hårdare amerikanska regleringarna av e-cigaretter har gjort en internationell expansion till ett attraktivt och nödvändigt alternativ för Juul Labs.

Enligt D&B Hoovers databas hade Juul Labs i juli 2019 minst 19 internationella dotterbolag och holdingbolag, baserade i Belgien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Irland, Israel, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Spanien, Sydkorea, Schweiz och Storbritannien. Produkten säljs dock inte på alla dessa marknader. I Europa säljs Juul bland annat i Storbritannien. Där har styrkan anpassats till EU-reglerna, som är max 20 milligram nikotin per milliliter vätska.

Företaget hade en liknande försäljningsstrategi i Storbritannien som tidigare i USA: först gjordes produkten tillgänglig online och i detaljhandeln för e-cigaretter, sedan började man leverera till stormarknadssektorn, därefter till närbutikmarknaden och bensinstationer. Lanseringen stöddes med en tolv veckors nationell marknadsföringskampanj, som bland annat bestod av skyltar med vittnesmål från rökare som hade bytt till Juul.

Krav på anmälan

Juul Labs dotterbolag i Storbritannien har till Folkhälsomyndigheten under perioden hösten 2018–sommaren 2019 anmält att företaget avser att tillhandahålla ett tjugotal olika Juul-produkter på den svenska marknaden, till exempel användnings-kit och refiller med olika e-vätskor med namn som Mango, Golden tobacco, Apple Orchard med flera.

Enligt Henric Fransson, utredare på Folkhälsomyndigheten, fattas det inga beslut om godkännande för att e-cigaretter ska få säljas i Sverige.

”I lagen om tobak och liknande produkter finns ett flertal bestämmelser som reglerar e-cigaretter, däribland anmälningskravet. Generellt gäller att e-cigaretter som uppfyller lagens krav får tillhandahållas på den svenska marknaden. Vätska som innehåller nikotin får inte innehålla mer än 20 milligram nikotin per milliliter. Det är tillverkaren eller importörens ansvar att produktkraven följs”, skriver han i ett mejl till redaktionen.

Faktaruta

E-cigaretter

Termen ”e-cigaretter” täcker en mängd olika produkter som finns på marknaden. E-cigaretterna har en batteridriven del som förångar en flytande lösning som inhaleras av användaren. Vätskan består av olika kemikalier och oftast smakämnen samt i de flesta fall nikotin.
Det finns ännu så länge inte så många studier om e-cigaretters hälsoeffekter. Enligt den forskning som finns är det de många smakerna som särskilt lockar unga att börja.

Nytt initiativ ska stoppa e-cigarettepidemi bland unga i USA


E-cigaretterna har hamnat i riktigt blåsväder sedan minst 800 personer i USA insjuknat i allvarliga lungsjukdomar och tolv personer har dött, i något som man misstänker är relaterat till e-cigarettanvändning. Flera utredningar har startats för att utröna vilken/vilka substanser i inhalationsvätskan som är orsaken.
Följande delstater i USA har nu i väntan på ett eventuellt federalt beslut förbjudit smaksatta e-vätskor: Michigan, New York, Massachusetts och Rhode Island samtidigt som flera är på gång som till exempel Illinois och New Jersey.

Juul

Juul Labs Inc är det San Fransiscobaserade företaget bakom e-cigaretten Juul. Det grundades 2007 under namnet Ploom Inc, bytte sedan namn till Pax Labs Inc. Från 2017 heter företaget Juul Labs Inc.
Sedan december 2018 äger tobaksjätten Altria, som bland annat marknadsför Marlboro, 35 procent av Juul Labs, men saknar rösträtt. Trots att Juul Labs, enligt Altria, kommer att förbli helt oberoende har Altria begärt att Federal Trade Commission (FTC) ska godkänna att aktierna konverteras till värdepapper med rösträtt.
Altrias förvärv av Juul Labs fördömdes allmänt av folkhälsoexperter, som befarar kopplingen till den traditionella tobaksindustrin innebär risker för folkhälsan.

Källa: https://www.tobaccotactics.org/index.php?title=JUUL_Labs#Ploom.2C_Pax_Labs.2C_and_JUUL_Labs

Läs vidare