Bakgrunden är att e-cigarettanvändningen i USA på bara ett år har ökat 78 procent. Över 3,6 miljoner ungdomar i högstadie- och gymnasieålder använder e-cigaretter, vilket är en tredjedel av alla användare i USA. Merparten av de unga användarna, 97 procent, använder smaksatta sorter och cirka 70 procent använder e-cigaretter enbart på grund av smakerna.

Mellan åren 200 och 2018 minskade tonårsrökningen i USA med över 70 procent, framgångar som nu riskerar att raseras, enligt ett pressmeddelande från Bloomberg Philanthropies.

https://www.bloomberg.org/press/releases/bloomberg-philanthropies-launches-new-160-million-program-end-youth-e-cigarette-epidemic/

Initiativet kommer samtidigt som hälsomyndigheter i 33 amerikanska delstater undersöker över 450 fall av allvarliga sjukdomar i luftvägarna i samband med vejpning, alltså rökande av e-cigaretter. Många av de insjuknade är ungdomar eller unga vuxna. Minst sex personer har avlidit, enligt SVT, som också rapporterar att e-cigarretter med smak ska förbjudas i USA.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/har-ar-vad-som-galler-for-e-cigaretter-i-sverige

Hälsorådgivare har uppmanat e-cigarettanvändare att sluta använda e-cigaretter medan undersökningarna av orsakerna till sjukdomarna pågår, enligt pressmeddelandet.

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA kom nyligen fram till att det ledande e-cigarettföretaget Juul har brutit mot marknadsföringsbestämmelser genom att påstå att företagets e-cigaretter är hälsosammare än traditionella cigaretter. Enligt Dagens industri hotas Juul av dryga böter eller att tvångsövertas om man inte ändrar marknadsföringen.

https://www.di.se/live/usa-fda-hotar-att-beslagta-e-cigarettbolag/

Juul har mer än 70 procent av e-cigarettmarknaden i USA. Varje så kallad Juul-pod innehåller lika mycket nikotin som ett paket med 20 traditionella cigaretter. Det finns också bevis för att e-cigaretter ökar risken att börja röka traditionella cigaretter, enligt Bloomberg Philanthropies.

E-cigaretter är särskilt farliga för barn och ungdomar på grund av att nikotin är mycket beroendeframkallande och har en stor inverkan på den icke-färdigutvecklade hjärnan. Bland annat kan exponering för nikotin påverka lärande och minne.

–De unga i USA är e-cigarettföretagens och tobaksindustrins villebråd. De använder samma marknadsföringstaktik som en gång lockade barn till cigaretter, och resultatet är en epidemi som växer utom kontroll och riskerar att ge barn allvarliga hälsoproblem. Jag ser fram emot att samarbeta med förespråkare i städer och stater över hela landet om lagstiftningsåtgärder som skyddar våra barns hälsa. Minskningen av ungdomsrökning är en av de stora hälsosegrarna under detta århundrade och vi kan inte tillåta tobaksföretag vända framgångarna, säger Michael Bloomberg, grundare av Bloomberg Philanthropies, i pressmeddelandet.

Programmet ”Protect Kids: Fight Flavored E-Cigarettes” kommer bland annat att arbeta för att åstadkomma följande:

  • få bort smaksatta e-cigaretter från marknaden
  • få till en granskning av produkterna innan de når den
  • få marknadsföring som barn lockas av att upphöra och
  • ett stopp för internetförsäljningen till dess att försäljning till barn kan förhindras.

Som en del av programmet kommer CDC Foundation att samla in information om bland annat ungdomars e-cigarettanvändning.

Faktaruta

Bloomberg Philantropies grundades av Mike Bloomberg, företagare och borgmästare i New York, USA, 2002–2013. Organisationen fokuserar på fem viktiga områden för att skapa varaktig förändring: folkhälsa, miljö, utbildning, statlig förnyelse samt konst och kultur.
https://www.bloomberg.org/

The Campaign forTobacco Free Kids arbetar för att minska tobaksanvändningen och dess konsekvenser i USA och i världen.
https://www.tobaccofreekids.org

CDC Foundation grundades av den amerikanska kongressen och är en oberoende ideell organisation som samlar filantropiska partners och resurser från den privata sektorn till stöd för det amerikanska smittskyddsinstitutet CDC:s hälsoskyddsuppdrag.
https://www.cdcfoundation.org/

Läs vidare