New Yorks borgmästare Michael Bloomberg betecknar Obamas svaghet gentemot tobaksbolagen som ett potentiellt hot mot miljoner människors liv.

Det är särskilt två områden där presidenten får hård kritik:

  1. Nio år efter det att USA undertecknade WHOs ramkonvention för tobakskontroll, FCTC, har den amerikanska kongressen ännu inte getts möjlighet att ratificera konventionen.
  2. USA har nyligen godkänt ett förslag om att under slutförhandlingarna om ett frihandelsavtal med elva andra länder runt Stilla havet inkludera tobaksprodukter bland de tullfria varorna och ge tobaksbolagen ökade möjligheter till investeringar och inflytande.

Ramkonventionen har nu ratificerats av 176 länder, bland dem Ryssland, som infört radikala tobakslagar för att förbättra folkhälsan. Den amerikanska organisationen Action on Smoking and Health, ASH, kallar konventionen ett historiskt försök att globalt bemästra en folkhälsokatastrof, men där USA sitter vid sidan om. ASH har upprepade gånger uppmanat Obama att låta kongressen ratificera FCTC.

Sedan Obama backat för tobaksindustrins krav på tullfrihet även för tobaksvaror i förhandlingarna om frihandelsavtalet the Trans Pacific Partnership, TPP, har han i en kolumn i International Herald Tribune fått mycket skarp kritik av New Yorks avgående borgmästare och framstående tobaksmotståndare Michael Bloomberg. Han skriver:

– Förra året stödde jag president Obamas omval främst för hans vilja att sätta vetenskap och folkhälsa före den vanliga politiken. Men nu verkar det som om Obamas administration är på väg att kröka rygg för trycket från en mäktig intressegrupp, tobaksindustrin. Blir det så är det ett kolossalt misstag och det hotar potentiellt medföra miljontals dödsfall världen runt.

TPP omfattar tolv länder, förutom USA är det Australien, Brunei, Malaysia, Nya Zeeland, Japan, Vietnam, Kanada, Mexiko, Chile, Peru och Singapore.

Tankesmedjan Tobaksfaktas tobakspolitiska expert Margaretha Haglund säger:

– Det är mycket tragiskt att USA fortsätter att nonchalera behovet av att skydda andra länders barn och unga från tobaksindustrin. Det gör de aktivt genom att strunta både i att ratificera Tobakskonventionen och att motarbeta att tobakskontroll får en särställning i internationella handelsavtal. Före sitt tillträde som president lovade Obama att tobakskonventionen skulle ratificeras och många hoppades på ett slut för Bush-administrationens stöd till den amerikanska tobaksindustrins exportsatsningar. Nu verkar i stället tobaksindustrin få stöd i dess strävan att även i fortsättningen kunna använda handelsavtal för att stoppa länders tobakskontroll, t ex Australiens neutrala paket och Uruguays varningsbilder.

– Tobak är en unik produkt som under detta århundrade enligt WHO kommer att ta livet av en miljard rökare varav flertalet i utvecklingsländerna. USAs fortsatta stöd för tobaksindustrin på bekostnad av hälsan bland världens barn är en skandal.

Bloombergs kolumn

Läs vidare